marineSOLUTIONS

Your Marine Surveyors in the Eastern Mediterranean…


Monthly archives: April 2015

Yacht Ownership

Turkey

As marine surveyors we are offered a myriad of “stamped papers” which are served as a proof of yacht registration, or documentation or flag certificates – basically as proof of yacht ownership, or support thereof. Often a quick but careful initial assessment of documents received is required in order to decide whether they are legitimate. Sometimes we deal with poor scans, photostats, or whatever happens to be at hand.

Waste Holding Tanks

Turkey

Some Design Guidelines

1. Try to arrange the bottom of the tank to slope towards the suction outlet pipe.
2. Try to position the inlet so that solids do not need to migrate across the bottom of the tank.
3. Vent the tank with a minimum of 1/2″ bore non-collapsible hose. Avoid water traps in the vent line.
4. Try to avoid long pipe runs.
5. Empty tank before it is full so that solids do not enter the vent pipe.

A brief guide to Marine Sanitation

Turkey

Portapotties

Portapotties require no plumbing; they may or may not have a reservoir for flush water. Bowl contents drain by gravity into a removable tank which is carried off the boat and dumped, although some larger models can be fitted for pumpout. Very little water is used in the operation. Capacity is 10 – 25 litres.

The Heads (Marine Toilet)

Manual pump heads are just what the name implies: you pump water in and out of the bowl manually. They are designed to use “raw” (sea, lake or river) water for flushing. The amount of flush water can be controlled to some extent by how much you pump.. It is possible to add an electric motor (typically 12v DC current) to some models; the motor simply replaces your arm in activating the pump.

Marin Sıhhi Tesisatına Kısa Bir Bakış

Portapottiler (Kamp tipi tuvalet)

Kamp tipi tuvaletler sıhhi tesisat gerektirmez; sifon suyu için bir haznesi olabilir veya olmayabilir. Klozet muhteviyatı yerçekimi etkisiyle portatif bir tanka taşınır. Bu tank teknenin dışında bir yere boşaltılabilir. Bazı büyük modellerde boşaltım tesisatı da olabilir. Bu operasyon sırasında çok az su kullanılır. Kapasite 10 – 25 litredir.

Marin Tuvaletler

Manüel marin tuvaletlerde, adlarından da anlaşılacağı üzere, su manüel olarak klozetten içeri ve dışarı pompalanır. Sifon suyu olarak “ham”su (deniz, göl veya nehir) kullanacak şekilde tasarlanmışlardır. Sifon suyu miktarı pompalamayla kontrol edilebilir. Bazı modellere bir elektrik motoru (genelde 12 V DC akım) da takılabilir; motor pompalama işlevinde elin yerini alır.

Atık Su Tankları

Bazı Tasarım İlkeleri

1. Tank tabanına boşaltım hortumuna göre eğim verin.
2. Dolum ağzını, katı maddeler tank tabanı boyunca gitmek zorunda kalmayacak şekilde tasarlayın.
3. Tankın en az 1/2″ çapında çökmeye dayanaklı hortumla havalandırılması gereklidir. Havalandırma borusunda su birikimine sebep olacak durumlardan kaçının.
4. Uzun boru gidişlerinden kaçının.
5. Tankı tam dolmadan, yani katı maddeler havalandırma borusuna girmeden boşaltınız.

Tüm Amaçlar için Ismarlama HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) Tank İmalatı

Yüksek yoğunluklu Polietilen (HDPE) tank sistemleri krom tankların daimi korozyon sorunlarını ve “yastık” tipi hipalon tankların mekanik arızalarını çözer.

tank2

HDPE, çok yönlü ve dayanaklı olmanın yanında, yakıt için neredeyse tamamen yoğuşmadan yoksun bir ortam ve kuzina için de temiz ve her türlü arzulanmayan tattan yoksun su sağlayacaktır. İlgi alanlarımızdan biri, daha önce mekanik açıdan güvenilmez “yastık” tipi tanklar ve elektroliz sorunları olan alüninyum tanklarla donatılmış teknelerdeki tankları değiştirmektir.