“Komutlar açık ve net olmalıdır.” “Savaş Sanatı” Sun Tzu (MÖ 5. yy)

komutlar