Marin Sıhhi Tesisatına Kısa Bir Bakış

English

Portapottiler (Kamp tipi tuvalet)

Kamp tipi tuvaletler sıhhi tesisat gerektirmez; sifon suyu için bir haznesi olabilir veya olmayabilir. Klozet muhteviyatı yerçekimi etkisiyle portatif bir tanka taşınır. Bu tank teknenin dışında bir yere boşaltılabilir. Bazı büyük modellerde boşaltım tesisatı da olabilir. Bu operasyon sırasında çok az su kullanılır. Kapasite 10 – 25 litredir.

Marin Tuvaletler

Manüel marin tuvaletlerde, adlarından da anlaşılacağı üzere, su manüel olarak klozetten içeri ve dışarı pompalanır. Sifon suyu olarak “ham”su (deniz, göl veya nehir) kullanacak şekilde tasarlanmışlardır. Sifon suyu miktarı pompalamayla kontrol edilebilir. Bazı modellere bir elektrik motoru (genelde 12 V DC akım) da takılabilir; motor pompalama işlevinde elin yerini alır.

Elektrikli maseratör tipi marin tuvaletler elle çalışan marin tuvaletlerden biraz daha karmaşıktır. Genelde ham su (deniz, göl, nehir) kullanacak şekilde tasarlanmışlardır. Elle çalıştırılan marin tuvaletlerde bulunan pistonlu pompanın yerini bir impelerli pompa almıştır ve ayrıca bir de boşaltma pompası vardır. Bu ikisi arasında mikseri veya çöp öğütücüyü andıran, katı atık ve kâğıdı püre haline getiren maseratör adı verilen bir aygıt vardır. Bir çöp öğütücü gibi, maseratörün de çok suya, genelde her operasyonda 4 – 12 litre suya ihtiyacı vardır; yoksa yanar.

Sıhhi Tesisat Hortumu

Sıhhi tesisat hortumu uzun süredir tartışma konusudur. Bazı uzmanlar çift cidarlı hortumun dışında hiçbirşeyin kabul edilmez olduğunda ısrar etmektedir. Hatta bazıları bükülmeyen PVC kullanılmasını önermektedir. Aslında birincisi gereksiz bir masraftır, ikincisiyse yapabileceğiniz en kötü tercih olacaktır.

Geçmişte hortumla ilgili sorunlar olmuştur ve pazarda sıhhi tesisata kesinlikle uygun olmayan bir hortum vardır; belli bir beyaz esnek PVC hortumunun sıhhi tesisatlar için uygun olup olmadığını sadece bakarak belirlemek olanaksızdır. Vela tankları sıhhi tesisata uygun hortum sağlayabilir.

Son olarak da, tankın da dahil olduğu sistem en azından ilkesel oalrak her boşaltımdan sonra ya tuvaletten ya da güverteden su basılarak tatlı suyla çalkalanmalıdır.

tank13

Rutin Bakım

Bir marin sıhhi tesisat sistemine özellikle o tür sistem için imal edilmiş maddeler dışında hiçbir şey atılmamalıdır. Deterjan, bulaşık yıkama sıvısı veya diğer temizlik malzemeleri, özellikle terebentin, petrol ürünleri veya alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayınız. Bu maddeler contaları ve özellikle sistemdeki valfleri bozacak, kullanılan hortumun çeperlerine zarar vererek onun daha geçirgen bir hale gelmesine yol açacaktır. Her şeyden öteye de, parçaları “yağlamak” için marin tuvaletin klozetine sıvı yağ dökmeyiniz. Atık suyun üzerinde yüzen bir yağ tabakası tankın muhteviyatının yalıtarak havayla irtibatını kesecektir. Düzenli bakım ve yağlama için imalatçının önerilerini uygulayınız.
En azından iki yılda bir, düzenli bahar temizliğinizin bir parçası olarak tuvaletinizdeki aşınabilir parçaları değiştirin; eğer teknenizi her yıl karaya çekiyorsanız, o zaman bu bakımı her yıl yapmanızı öneririz. O-ringler, contalar, valfler ve pervaneler kuruduklarında kırılganlaşarak arıza yapmaya daha eğilimli olurlar. Bunları düzenli şekilde değiştirdiğiniz takdirde acil tamirat ihtimalini azaltacaksınızdır. Her ne kadar birinin marin tuvaletinize gereğinden daha büyük bir şey atıp atmayacağını tahmin etmek olanaksızsa da, fabrika ayarlarına göre çalışan bir sistem sınırdaki bir nesnenin üstesinden yıpranmış bir sistemden daha kolay gelecektir. “İlk önce yenmemiş hiçbir şeyi marin tuvalete atmayın.” Marin tuvalet kâğıdı bulmak mümkünse de, bunlar iyi bir çözüm değildir. Sonuç olarak marin tuvaletinize hiçbir şey atmayınız.

Dr. Yusuf Civelekoğlu, CMI
Fotoğraf: marineSOLUTIONS arşivi